دستگاه های بدنسازی

 سرشانه سیم کش

دستگاه های بدنسازی – سر شانه سیم کش لت

ایستگاه های لوازم بدنسازی پارس اسپرت با طراحی های متفاوت و بینظیر توانسته نظر مشتریان خود را جلب کند

سر شانه لت سیم کش برای لوازم باشگاه بدنسازی دارای دو سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد

دستگاه های بدنسازی

 سرشانه وزن آزاد

دستگاه های بدنسازی- سر شانه وزن آزاد

ایستگاه های لوازم بدنسازی پارس اسپرت با طراحی های متفاوت و بینظیر توانسته نظر مشتریان خود را جلب کند

سر شانه وزن آزاد برای لوازم باشگاه بدنسازی دارای دو سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد

دستگاه های بدنسازی

 شراک وزن آزاد

دستگاه های بدنسازی شراک وزن آزاد

ایستگاه های لوازم بدنسازی پارس اسپرت با طراحی های متفاوت و بینظیر توانسته نظر مشتریان خود را جلب کند

شراک وزن آزاد برای لوازم باشگاه بدنسازی دارای دو سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد

دستگاه بدن سازی

نشر سیم کش

تجهیزات بدنسازی نشر سیم کش

ایستگاه های لوازم بدنسازی پارس اسپرت با طراحی های متفاوت و بینظیر توانسته نظر مشتریان خود را جلب کند

نشر سیم کش برای لوازم باشگاه بدنسازی دارای دو سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد

شیوه اجرا حرکت سرشانه دمبل از طرفین

۱ –  در حالی که ایستاده اید ، دو دمبل را با دست ها گرفته و به حالت آویزان کنار پهلوها قرار دهید .
۲ – دست ها را به حالت قوسی شکل از پهلو بالا ببرید . تا دمبل ها به سطح شانه برسند .
۳ – دمبل ها را در وضعیت شروع پایین ببرید .
دستگاه های بدنسازی

عضلات درگیر در حرکت سرشانه دمبل از طرفین

عضلات اصلی : دلتوئید جانبی .
عضلات کمکی : دلتوئید قدامی ، دلتوئید خلفی ، ذوزنقه ، فوق خاری .

 

نکات آناتومیکی حرکت سرشانه دمبل از طرفین

 

دامنه حرکت سر شانه دمبل از طرفین :

عضله دلتوئید جانبی زمانی که دمبل ها تا سطح شانه بالا برده می شوند ، بیشترین کار را انجام می دهد . در صورتی که دمبل ها از سطح شانه بیشتر بالا برده شوند عضله ذوزنقه نیز به کار گرفته می شود .

نوع گرفتن در حرکت سرشانه دمبل از طرفین:

زمانی که دمبل ها موازی با سطح زمین نگه داشته می شوند ، عضله دلتوئید جانبی بیشترین تنش را متحمل می شود. کج کردن دمبل ها به گونه ای که انگشت شست به طرف بالا و دست تقریباً چرخش خارجی داشته باشد ، سبب می شود که عضله دلتوئید قدامی نیز در اجرای حرکت ، شرکت کند.