وزنه ها و دمبل ها

وزنه ها و دمبل های بدنسازی دمبل ها Dumbbell یونانیان باستان از گذشته از وزنه ها ودمبل ها برای وزنه برداری استفاده می کردند. همچنین نوع خاصی از دمبل نیز به شکل چماق یا گرز از هزاران سال پیش توسط هندیان استفاده می شده است که به آن گرز هندی گفته می شود. علیرغم شهرت…