دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده

شیوه اجرا حرکت پشت ران با دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده: ۱ – به حالت دمر روی دستگاه دراز کشیده ، پاشنه ها را زیر بالشتک لوله ای شکل قلاب کنید . ۲ – با خم کردن زانو وزنه را بالا آورده و پاشنه ها را به طرف باسن بالا بیاورید . ۳ – وزنه…