پرورش اندام

 پرورش اندام هدف اصلی یک برنامه ورزشی و پرورش اندام همراه با ورزش در درجه اول سلامت و نگه داشتن بدن است. سلامت فقط به معنای فقدان بیماری یا کسالت نیست بلکه سلامت شامل داشتن احساس خوب نسبت به وضعیت بدن ، اعتماد به نفس برای شرکت در فعالیت های مختلف اجتماعی و طرز تفکر…

برنامه بدنسازی حرفه ای

برنامه بدنسازی حرفه ای برنامه بدنسازی حرفه ای  برای افرادی می باشد که به صورت تخصصی فعالیت می کنند. برای افرادی که به صورت مبتدی فعالیت می کنند ثوصیه نمی شود. ۱) برنامه ۶ روزه کات حرفه ای‌ اطلاعات تمرین : هدف تمرین : چربی‌ سوزی نوع تمرین : سیستم تفکیکی سطح تمرین : پیشرفته روز‌های تمرین در هفته : ۶ جنسیت مورد هدف :…