سرشانه متحرک هویست

تولید تجهیزات بدنسازی با طرح هویست آمریکا یکی از جدید ترین محصولات خط تولید پارس اسپرت میباشد تنظیم پویاماهیت اصلی سری وزن های آزاد های متحرک ،کاربر با تنظیم مداوم موقعیت نسبت  به بازوی سرشانه متحرک حرکت صحیح تر ونیروی بهتری را درعضلات سر شانه احساس میکند سر شانه وزن آزاد متحرک سری هویست با گارانتی 2ساله و خدمات                                                                                      

سر شانه متحرک
ArabicPersian