پشت پا ایستاده

خط تولید دستگاه بدنسازی وزن آزاد های سری جدید شرکت پارس اسپرت مطمئنا یکی از قویترین سری تولید این شرکت میباشد ستون های تقویت شده با ضخامتهای بالاتر به مستحکم بودن تجهیزات کمک بسیاری کرده پشت ران ایستاده با قابلیت تنظیم برای هر دوپا بصورت مستقل مینماید که با تشک اضافه تر بر روی قسمت جلویی پا فشار متمرکز تر روی عضلات پشت پا ایجاد مینماید

ArabicPersian