برنامه تمرینی

برنامه تمرینی این مجموعه آموزشی در سایت پارس اسپرت برنامه تمرینی بدنسازی برگرفته از bashgahema.com می باشد. که شامل سه  مدل از فعالیت حرکتی است که  می خواهیم  با استفاده از  این برنامه شما به رشد مناسبی که دوست دارید دست پیدا کنید. این سه  مدل شامل  حرکانی با حجم بالا، تمرینات پر فشار و…